Reclames en aansprakelijkheid Tara SkinCare

Tara SkinCare raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk te melden, onder vermelding van het bestelnummer, de productgegevens en het geconstateerde, vermeende gebrek.
Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering dan zal Tara SkinCare:
– de desbetreffende items tegen factuurwaarde terugbetalen.
– voor vervanging zorgdragen. U krijgt dan altijd een nieuw product geleverd, nadat u het oorspronkelijke product geretourneerd heeft.
– mocht de producent het geleverde product voor onderzoek retour wensen te ontvangen, dan zorgen wij voor de communicatie hieromtrent.
– De afgeleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst, bij normaal gebruik, mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
– Wij proberen onze website zo volledig en zorgvuldig mogelijk op te stellen. Echter kunnen wij onvolledige en onjuiste informatie verstrekking niet volledig uitsluiten, daarom zijn wij hiervoor ook niet aansprakelijk.
– Wij zullen altijd onze uiterste best doen om afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk weer te geven. Taal en typefouten voorbehouden.
– Mochten wij aansprakelijk zijn voor schade, dan ontvangt u de factuurwaarde van het betreffende product dat op de bestelling vermeldt staat retour, of een vervangend product.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
Als er sprake is van overmacht
In geval van overmacht is Tara SkinCare niet verplicht tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
Retourzendingen
– U kunt onze producten – wettelijk – maximaal 14 dagen op zicht houden. De zichttermijn gaat in op de dag dat u de producten ontvangt. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. Sommige producten kennen echter geen zichttermijn. Dit betreft specifieke aanbiedingen en producten die wij uitverkopen.
– Tijdens een zichttermijn verwachten wij van de koper, dat zij zorgvuldig met de geleverde producten omgaat. Dit geldt voor verpakking, product en toebehoren. Ook het gebruik is bepalend voor het retour zenden van producten. Zodra een correct geleverd cosmeticaproduct dat voldoet aan de kwaliteitseisen eenmaal aangebroken is kunnen wij deze niet retour nemen.
– Indien redelijkerwijze mogelijk, retourneert u de producten in de originele verpakking aan Tara SkinCare, Arnhemseweg 55, 7331 BB te Apeldoorn onder vermelding van het ordernummer.
– Koper heeft, nadat hij de order heeft geannuleerd, nog maximaal 14 dagen de tijd de producten te retourneren.
– De verzendkosten van normale retourneringen zijn voor rekening van de koper.
– Bij vooruitbetaling zal Tara SkinCare het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.