(Data-)privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tara SkinCare verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Tara SkinCare verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Tara SkinCare zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden na een transactie maximaal 24 maanden bewaard.

Delen met anderen

Tara SkinCare deelt of verkoopt gegevens niet met derden en gebruikt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Beveiliging

Tara SkinCare neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Het volledige Privacy Statement van Tara SkinCare vindt u hier.